Activiteiten & Mededelingen TC Lonneker 2021


  •   maandag 15 november 2021

Beste leden,

Graag willen we jullie over een aantal zaken informeren, namelijk:

  1. De openingstijden van de kantine;
  2. Een vrijdagmiddag borrel;
  3. Extra ALV.

Openingstijden kantine
N.a.v. de nieuwe Corona maatregelen mag de kantine nog maar tot 17:00 uur open zijn. Dat betekent dat het na die tijd niet meer toegestaan is om in de kantine te zijn. Een uitzondering hierop kan (iemand van) de barcommissie zijn i.v.m. schoonmaak en voorbereidingen voor de feestdagen.

Vrijdagmiddag borrel
Op vrijdag 10 december willen we graag een vrijdagmiddag borrel organiseren voor onze leden. Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom in de kantine voor een drankje en een hapje

Extra ALV
Binnenkort volgt nog een uitnodiging voor een extra ALV op 14 december i.v.m. de samenvoeging van de Stichting Bevordering Tennisport Lonneker met de vereniging TC Lonneker. Deze ALV zal via MS Teams plaats vinden. Voorafgaand aan de ALV wordt ook nog een vragenlijst uitgestuurd i.v.m. een stemming die plaats moet vinden tijdens de ALV.

Blijf gezond!

Hartelijke groet,

Het bestuur van TC Lonneker

Share our website