AED verplaatst


  •   vrijdag 5 juni 2020

Al jaren hebben TCL en LSV uit het oogpunt van samenwerking en een veilige sportlocatie samen een AED, naast het onderhoud worden ook belangstellende leden getraind voor het gebruik hiervan.

Voorheen hing deze AED bij TCL, waar buiten de gebruiksmomenten het park gesloten is.
Om het maatschappelijk belang te vergroten en de AED aan het dorp ter beschikking te stellen hebben we gekozen voor een altijd toegankelijke plaats. 

Vanaf heden hangt de AED onder de overkapping bij LSV, de AED is in geval van nood benaderbaar vanuit de parkeerplaats en hangt aan de achterkant van het gebouw onder de overkapping.

We hopen dat de noodzakelijke aanwezigheid van dit apparaat zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden.

Met vriendelijke groeten
Bestuur TCL en LSV

Share our website