Najaarscompetitie 2019


  •   zondag 2 juni 2019

Beste leden,

Het is weer mogelijk om je aan te melden voor de najaarscompetitie! TC Lonneker biedt najaarscompetitie aan op de dagen zoals hieronder te zien:Bij het indelen van de competitieteams hanteren wij de 'Golden Rules' die een aantal jaar terug zijn opgesteld:

  • TC Lonneker streeft er naar zoveel mogelijk leden competitie te laten spelen;
  • Alleen opgeven als team; niet als individu (m.u.v. reservespelers);
  • Teams die het vorige jaar competitie hebben gespeeld in het voorjaar, mogen dit blijven doen;
  • Voor het najaar worden teams uitgesloten voor de vrijdagavond als ze al in het voorjaar hebben gespeeld - tenzij er voldoende beschikbaarheid is;
  • Een team blijft een team als er tenminste 60% van de teamleden van het voorgaande jaar in het hetzelfde team deelnemen;
  • Een team is uniek wanneer 60% van de teamleden niet spelende teamleden zijn / niet in een andere competitie deelnemen;
  • Een team bestaat uit maximaal 8 teamleden.
Op basis van deze regels worden teams toegelaten. Mocht er, in uitzonderlijke situaties, na toepassing van deze regels nog niet duidelijk zijn welk team in aanmerking komt voor deelname, wordt er tussen die teams geloot.

TC Lonneker heeft ook besloten om dit jaar niet meer naar een ander park uit te wijken. Het afgelopen jaar heeft het ons niet gebracht wat we daarvan verwachtten.

Mocht je je als team willen aanmelden voor de najaarscompetitie, stuur dan een mail naar onze VCL, Hans Meijer op competitie@tclonneker.nl. LET OP: meld je aan vóór 13 juni a.s.!

Hartelijke groet,

Het bestuur van TC Lonneker
Share our website