TCL duurzaam de toekomst in dankzij bijdrage LEV en Initiatiefkracht Noord


  •   maandag 30 maart 2020

Tennisclub Lonneker wil voor haar leden en bezoekers een sportieve, gezellige en maatschappelijk betrokken vereniging zijn. Om ook in de toekomst deze rol te kunnen vervullen is TCL in 2019 een duurzaamheidsproject gestart. De doelstelling hierbij is om in 2020 volledig energie neutraal te worden voor wat betreft het verbruik van elektriciteit. Inmiddels is een groot deel van het duurzaamheidsproject opgeleverd.

LED en zonnepanelen in gebruik
In december is daartoe nieuwe LED verlichting aangeschaft die het verbruik met meer dan 70% moet reduceren. Niet alleen wordt hiermee enorm bespaard op de energiekosten, het is ook nog eens veel milieuvriendelijker dan de gasontladingslampen die voorheen in gebruik waren. In maart is daarnaast het dak van het clubgebouw en kleedkamers volledig gerenoveerd en voorzien van 69 zonnepanelen. Met deze zonnepanelen wil TCL het restant energieverbruik volledig zelf opwekken door gebruik te maken van de geldende salderingsregeling. Verder investeert de club ook nog in nieuwe HR++ kozijnen en beglazing om ook op gebied van gasverbruik energiezuiniger te worden. De totale projectinvestering bedraagt zo'n € 90.000.

Financiële ondersteuning
Het LEV heeft dit project ondersteund met een bijdrage van € 7.500 – een bedrag dat gelijkstaat aan één tennisbaan volledig energieneutraal te maken. Een geweldige geste van de ondernemersvereniging van Lonneker die eerder al in 2017 een financiële bijdrage heeft gegeven aan TCL voor het realiseren van een nieuwe sportkantine. Naast de bijdrage van het LEV mocht TCL ook een mooie financiële bijdrage ontvangen van het Initiatiefkracht Noord (€ 2.500) en is via subsidies en overheidsfinanciering het overige deel van het project gefinancierd.

Duurzaamheidspartners van TCL
TCL bedankt ook haar partners die dit project succesvol hebben gerealiseerd: OVI Enschede, Boll Dakmanagement, Winkelman Zonnepanelen en Martijn Meijerink Installatietechniek.

In deze bizarre en onwerkelijke crisistijd, zijn we blij dat we dit hebben kunnen realiseren en hopen we de huidige en toekomstige generaties van Tennisclub Lonneker een zonnige en duurzame toekomst te kunnen geven.
Share our website