Stage Het Meerik vso


  •   dinsdag 24 november 2020

Beste leden,

Ter informatie: Ons lid, Wilma ter Horst, stagebegeleider in dienst van het Meerik VSO, school voor
zeer moeilijk lerende kinderen, komt stagelopen op de dinsdag (09.00 uur – +/- 13.30 uur) met
enkele leerlingen, bij onze tennisvereniging. Zij zullen zowel binnen als buiten verschillende
werkzaamheden verrichten. Gerard ten Vergert begeleid dit maatschappelijk verantwoorde project
vanuit de vereniging. Het Meerik is dankbaar dat deze mogelijkheid er is gedurende een onbepaalde
periode nu het vanwege de Corona lastig is stageplekken te vinden.
Share our website