Privacy Verklaring Tennisclub Lonneker


Beste leden,
 
Met ingang van  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht. Daarom willen we je graag laten weten dat we een AVG check op onze procedures en werkwijzen hebben gedaan, dat we een aantal instellingen hebben aangepast, en dat we meteen het nodige op papier hebben gezet.
Zo hebben we een Privacy Verklaring opgesteld. De essentie daarvan? Er verandert niets wezenlijks aan de manier waarop we met je gegevens omgaan – want daar waren we al erg voorzichtig mee - maar we hebben wel voor jou inzichtelijk gemaakt hoe we dat doen.
Ons aangepaste Privacy Verklaring is hier terug te vinden. Eigenlijk is het best een behoorlijke lap tekst geworden. Want we willen natuurlijk zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn. Maar we hebben wel geprobeerd het allemaal zo helder mogelijk te verwoorden.
 
In deze mail geven we je daarom alvast een overzicht van de belangrijkste zaken:
 
AVG: Onze privacyregels en procedures zijn in lijn met de nieuwe eisen die de AVG-wetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan, stelt.
Transparant: We verzamelen niet meer gegevens dan we strikt noodzakelijk nodig hebben om onze ledenadministratie op peil te houden. We delen deze gegevens niet zonder jouw toestemming met andere partijen. Daarom zullen we onder andere alle contactgegevens uit het bewaarboekje verwijderen.
Zelf beschikken: Je kunt de gegevens die we van je hebben inzien, aan laten passen of verwijderen. Verder hebben we de KNLTB Clubapp. Hierin kan je zelf je gegevens bekend maken aan andere leden bijvoorbeeld als je aanvoerder bent van een competitieteam. Dus download deze app op je telefoon zodat we goed met elkaar in contact blijven.
 
Onze nieuwe privacyregels zijn dus van kracht, de instellingen en knoppen staan goed en we zijn scherp op jouw privacy. Heb je hier vragen over? Mail ze dan gerust naar ons via info@tclonneker.nl. We lichten het graag nader toe.

Vriendelijke groet namens het bestuur van TC Lonneker
Share our website